ilovecoffee.pl
Strona archiwalna poprzedniej edycji memoriału

2. Memoriał Andrzeja Żurka

Kraków, 12-14 lipca 2019

caffevergnano.com

Nagrody:

Turniej Teamów
Miejsce
Nagrody gwarantowane
Nagrody przy frekwencji 40 teamów
I
6000
6000
II
3000
3000
III
2000
2000
IV
1000
1800
V
1600
VI
1400
VII
1200
VIII
1000
IX
1400
X
1200
XI
1000
XIII
1200
XIV
1000
XV
800
800 zł za wygranie każdego z sześciodrużynowych finałów
Memoriał Andrzeja Żurka
Miejsce
Nagrody gwarantowane
I
3000
II
1500
III
1000
IV
800
Nagroda Mikstowa
800
Nagroda Juniorska
800