ilovecoffee.pl
Strona archiwalna poprzedniej edycji memoriału

1. memoriał Andrzeja Żurka

Kraków, 5-7 października 2018

caffevergnano.com

Nagrody:

Turniej Teamów
Miejsce
Nagrody gwarantowane
Nagrody przy frekwencji 40 teamów
I
6000
6000
II
3000
3000
III
2000
2000
IV
1000
1800
V
1600
VI
1400
VII
1200
IX
1400
X
1200
XI
1000
XIII
1200
XIV
1000
XV
800
800 zł za wygranie każdego z sześciodrużynowych finałów
Memoriał Andrzeja Żurka
Miejsce
Nagrody gwarantowane
I
3000
II
1500
III
1000
IV
800
Nagroda Mikstowa
800
Nagroda Juniorska
800