ilovecoffee.pl
Strona archiwalna poprzedniej edycji memoriału

1. memoriał Andrzeja Żurka

Kraków, 5-7 października 2018

caffevergnano.com

Regulamin turnieju teamów

 1. W turnieju mogą brać udział zespoły 4-6 osobowe. PKLe, PDFy w punktacji Grand Prix Polski Teamów zdobywają osoby, które rozegrały min. 25% rozdań możliwych do rozegrania przez dany team.
 2. Turniej jest liczony na IMP z przeliczeniem na VP. Turniej podzielony zostaje na trzy fazy:
  • fazę eliminacyjną w grupach;
  • fazę na dochodzenie;
  • fazę play-off/finały w grupach.
 3. Podczas dwóch pierwszych faz stosuje się ułamkową tabelkę VP 20:0.
 4. W czasie dwóch pierwszych faz oraz w czasie finałów w grupach rozgrywa się mecze 6-rozdaniowe; w play-off do czasu finału – mecze 12-rozdaniowe (2x6 rozdań); w finale – mecz 32-rozdaniowy (4x8 rozdań).
 5. W czasie dwóch pierwszych faz „bye” wynosi 12 VP
 6. Schemat gry:
  • Przed fazą eliminacyjną teamy zostaną rozstawione wg klasyfikacji czterech zawodników (WK lub ranking) metodą pętelkową na grupy pięciodrużynowe. W przypadku liczby teamów niepodzielnej przez 10 drużyny ze średnim rankingiem będą dołączane do ostatnich grup w rozstawieniu pętelkowym.
  • W fazie eliminacyjnej zostanie rozegranych pięć meczów „grupa na grupę” (bez względu na liczbę drużyn w grupie).
  • Podczas fazy na dochodzenie, w której uczestniczą wszystkie zespoły z zachowaniem całego dorobku, zostanie rozegranych pięć meczów.
  • W fazie na dochodzenie rozstawienie do kolejnych meczów metodą bez powtórzeń zgodnie z aktualnym wynikiem (sędzia główny może zmienić to ustalenie).
  • Po fazie na dochodzenie pierwsze 16 drużyn awansuje do fazy play-off. Pozostałe drużyny zostaną podzielone zgodnie z wynikami na grupy 6 drużynowe i rozegrają pięć meczów każdy z każdym (w przypadku większej liczby teamów w ostatniej grupie pierwsze cztery rundy zostaną rozegrane bez powtórzeń, a ostatnia runda będzie rozgrywana dokładnie wg wyniku z możliwością powtórzeń). Zwycięzcy każdej grupy otrzymają nagrodę finansową.
  • W fazie play-off:
   • carry-over w imp wynosi 25% różnicy VP pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
   • w parzystych segmentach jako drugi siada do meczu team z wyższego miejsca po rundzie na dochodzenie,
   • pary do 1/8 finału zostaną dobrane według drabinki dla 16 zespołów (1-16, 9-8, 5-12, 13-4, 3-14, 11-6, 7-10, 15-2), zgodnie z zajętym miejscem przed p/o.,
   • po meczu 1/8 finału przegrani tworzą dwa finały czterodrużynowe (finał B: 1-4, 2-3, finał C: 5-8, 6-7) o miejsca 9-12 (finał B) i 13-16 (finał C). W finałach rozgrywają dwa (każdy mecz 2x6 rozdań) mecze play-off (w drugim meczu zwycięzcy pierwszych meczów przeciwko sobie, przegrani ze sobą) o trzy nagrody w każdym finale. Zasada carry-over oraz zajmowania miejsc stosuje się również do tych meczów play-off,
   • zwycięzcy 1/8 finału awansują do 1/4 finału zgodnie z drabinką play-off,
   • przegrani w 1/4 finału kończą rozgrywki na miejscach 5-8 (w kolejności po rundzie na dochodzenie), zwycięzcy awansują zgodnie z drabinką play-off do 1/2 finału,
   • zwycięzcy 1/2 finału awansują do finału, przegrani kończą rozgrywki na miejscach 3-4 zgodnie z kolejnością po rundzie na dochodzenie,
   • finał rozgrywany jest w niedzielę jako mecz 4 x 8 rozdań.
 7. Do czasu rozpoczęcia rundy finałowej o miejscu decydują:
  • większa liczba zdobytych VP,
  • większa liczba VP zdobytych w bezpośrednich meczach,
  • większa różnica zdobytych IMPów,
  • w czasie fazy na dochodzenie wyższe miejsce przed ostatnią rundą,
  • większy iloraz IMPów zdobytych do straconych,
  • losowanie.
 8. W przypadku remisu w fazie play-off zwycięzcą zostaje team z wyższego miejsca po rundzie na dochodzenie.
 9. O wszelkich sprawach nieujętych w powyższym regulaminie decyduje Sędzia Główny.